Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

शंखरापुर नगरपालिकाको तेस्रो नगरपरिषद्बाट आ.व. २०७३÷०७४ को संशोधित एवं आ.व २०७४÷०७५ को अनुमानित बजेट नीति तथा कार्यक्रम को सार्वजनिकिरण कार्यक्रममा