FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र

राजपत्रको नाम प्रकाशित मिति Document
सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० २०८०‍-०६-१७ PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०८० २०८०-०३-३१ PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०८०.pdf
शंखरापुर साँस्कृतिक कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ २०८०-३-०६ PDF icon शंखरापुर साँस्कृतिक कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यिबिधि,२०७७ २०८०-६-१७ PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यिबिधि,२०७७.pdf
ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण तथा परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०८० २०८०-०५-२९ PDF icon ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण तथा परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०८०.pdf
आर्थिक ऐन २०८० २०८०-०३-१० PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० २०८०/०६/१६ PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०.pdf