नगर गतिविधि

खुल्ला दिशामुक्त वडा घोषणा हुंदै

नगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि वडाहरुलाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको छ .

खुल्ला दिसामुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने क्रम जारी

शंखरापुर नगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने क्रममा वडा नम्वर ९ ५ र ६ लाई खुल्ला दिसामुक्त वडा घोषणा गर्ने क्रम जारी छ ।