कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
कपिल प्रसाद पौडेल लेखा अधिकृत रा. प . तृतीय ९८४१०८४८००
ई. नबिन के.सी इन्जिनियर nabin_kc123@yahoo.com ९८४९३०१९२१
लक्ष्मि प्रसाद माली कम्प्युटर अपरेटर कम्पयुटर अपरेटर lpmali.shanku@gmail.com ९८४१५८५४७९
ई. बाल कृष्ण मानन्धर इन्जिनियर bkmanandhar018@gmail.com ९८४९९३६७२८
ई. मिलन फुयाल इन्जिनियर milanrajphuyal@gmail.com 9841436577
प्रमोद सिंखडा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ९८५१२६४१११