FAQs Complain Problems

शंखरापुर नगरपालिकाद्वारा शालीनदी मेलालाई लक्षित गरि नागरिक सहायता कक्ष संचालन

शालीनदी मेलालाई लक्षित गरि शखरापुर नगरपालिकाद्वारा नागरिक सहायता कक्ष तथा प्राथमिक उपचार कक्ष संचालन गरेको छ |