FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधिहरु

कार्यक्षेत्र: -शंखरापुर नगरपालिका
फोटो नाम थर पद इमेल मोबाईल कार्यकाल
रमेश नापित प्रमुख 9841460380
समिता श्रेष्ठ उप-प्रमुख 9841091180
कार्यक्षेत्र: वडा नं. १, नाङ्गलेभारे
फोटो नाम थर पद इमेल मोबाईल कार्यकाल
रामकृष्ण ढुंगाना वडा सदस्य 9851114067
बेद नारायण दंगाल वडा अध्यक्ष 9843525332
कार्यक्षेत्र: वडा नं. २, पटाप
फोटो नाम थर पद इमेल मोबाईल कार्यकाल
रन बहादुर थिङ वडा अध्यक्ष 9851080463
मनिषा परियार वडा सदस्य/कार्यपालिका सदस्य 9848909454
कार्यक्षेत्र: वडा नं. ३ जहरसिंपौवा
फोटो नाम थर पद इमेल मोबाईल कार्यकाल
सुर्य बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष 9851275879
रमेश नेपाली वडा सदस्य/कार्यपालिका सदस्य 9860993234
तिउरीमाया वाईवा वडा सदस्य/कार्यपालिका सदस्य 9860947696
कार्यक्षेत्र: वडा नं. ४ फेदि
फोटो नाम थर पद इमेल मोबाईल कार्यकाल
सुना बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष 9851032213
कार्यक्षेत्र: वडा नं. ५ पालुवारी
फोटो नाम थर पद इमेल मोबाईल कार्यकाल
शेर गम्भिर थापा वडा अध्यक्ष 9851011645
कार्यक्षेत्र: वडा नं. ६ पुखुलाछी
फोटो नाम थर पद इमेल मोबाईल कार्यकाल
राधाकृष्ण श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष 9841786345
आनन्द रम्तेल वडा सदस्य/कार्यपालिका सदस्य 9841535049
संजय रम्तेल वडा सदस्य/कार्यपालिका सदस्य 9849045505
राज्यलक्ष्मी नेमकुल (जोशी) वडा सदस्य/कार्यपालिका सदस्य 9843106080
कार्यक्षेत्र: वडा नं. ७ महादेवस्थान
फोटो नाम थर पद इमेल मोबाईल कार्यकाल
बिष्णु प्रसाद श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष 9841735724
चन्दा श्रेष्ठ वडा सदस्य/कार्यपालिका सदस्य 9849506684
कार्यक्षेत्र: वडा नं. ८ घुमारचोक
फोटो नाम थर पद इमेल मोबाईल कार्यकाल
पोते थिङ वडा अध्यक्ष 9851154306
उमादेवी कार्की वडा सदस्य/कार्यपालिका सदस्य 9840132547
कार्यक्षेत्र: वडा नं. ९ ईन्द्रायणी
फोटो नाम थर पद इमेल मोबाईल कार्यकाल
सहदेव श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष 9851074750