FAQs Complain Problems

समाचार

शंखरापुर नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न

यस शंखारापुर नगरपालिकाले आ.वा. २०७४/०७५ मा सम्पन्न गरेका विविन्न योजना तथा कार्यक्रम तथा अन्य समसामायिक विषयहरुको सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ | मिति २०७५/०२/३१ गते सम्पन्न भएको कार्यक्रम मा विभिन्न क्षेत्रबाट आम सर्बसाधारणहरुको उपस्थिति रहेको थियो |