FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

LGCDP-II focal person exam cancel notice

मिति २०७२-१२-२१ गते को परिक्या स्थगित भएको सुचना

न्यानो लुगा बापतको रु १०००० बुझेका ब्यस्तिहरुको नामावलि

"शखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर १४ र १५ बाहेक का वडाहरुमा यस कार्यालयबाट बितरित न्यानो लुगा बापतको रु १०००० बुझेका ब्यस्तिहरुको
नामावलि"

Pages