FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

शंखरापुर नगरपालिकाको नगर सभा हुने सम्बन्धमा

यस नगरपालिकाको आ.व. २०७४/०७५ को नगर सभाको दोस्रो बैठक मिति २०७४/१०/३ गते हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ |

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नाम र सम्पर्क नम्बर

सि.नं पदाधिकारीको नाम पद वडा नं सम्पर्क नं
१ सुवर्ण श्रेष्ठ नगर प्रमुख ९८५१०३१६१८, ९८५१०६८८७२
२ शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठ नगर उपप्रमुख ९८४३७८७८६३
३ श्याममणी ढुंगाना वडा अध्यक्ष १ ९८४१७०३०४२
४ जीवन लामा वडा अध्यक्ष २ ९८०३१२२३१६
५ सन्त बहादुर वाइवा वडा अध्यक्ष ३ ९८५१००७९३३
६ बुद्धि बहादुर तामाङ्ग वडा अध्यक्ष ४ ९८०८र९१२९७
७ शेर गम्भीर थापा वडा अध्यक्ष ५ ९८५१०११६४५
८ राधाकृष्ण श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ६ ९८४१७८६३४५
९ विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ७ ९८४१७३५७२४
१० हितमान तामाङ्ग वडा अध्यक्ष ८ ९८४१५५६६९२
११ घनश्याम थापा वडा अध्यक्ष ९ ९८४१०६४४८७
१२ विरबहादुर तामाङ वडा सदस्य १ ९८४१४४५०१६
१३ मधुकेशर तिमल्सीना वडा सदस्य १ ९८१४५०८४२२
१४ बुद्धिमाया तामाङ वडा सदस्य १ ९८२३१४२६७९
१५ तिलक कुुमारी वडा सदस्य १ ९८२३१४२६७४
१६ जिव प्रसाद दगांल वडा सदस्य २ ९८६१५५१२९२
१७ कृष्ण बहादुर गुरुङ वडा सदस्य २ ९८६०८७४८२७
१८ सुनिता घ्लान वडा सदस्य २ ९८१३७६७५५१
१९ कम बल तामाङ वडा सदस्य ३ ९८५१०१३४५१
२० सकु कुमार खतिवडा वडा सदस्य ३ ९८५१२०८३६७
२१ शान्ता गौतम वडा सदस्य ३ ९८६०८७४८१०
२२ गिता दर्जी वडा सदस्य ३ ९८६२२५१५१८
२३ बुद्धि बहादुर घ््रलान वडा सदस्य ४ ९८४३८७१०६२
२४ जित बहादुर माक्तान वडा सदस्य ४ ९८९८२४२७१५
२५ गोपिनी तिवारी वडा सदस्य ४ ९८४९५००९५१
२६ सम्झना परियार वडा सदस्य ४ ९८१३१८४४०७
२७ ज्ञानु पोखरेल वडा सदस्य ५ ९८४१२०४५२४
२८ मगंले स्याङवो वडा सदस्य ५ ९८६५०७३०७२
२९ राधा कृष्ण ढकाल वडा सदस्य ५ ९८४१२०६६५३
३० कान्छी नेपाली वडा सदस्य ५ ९८१३८५८९६७
३१ कमला बोगटी वडा सदस्य ६ ९८१८२५५०२६
३२ राज्यलक्ष्मी जोशी वडा सदस्य ६ ९८४३१०६०८०
३३ ज्ञानु रत्न मानन्धर वडा सदस्य ६ ९८४१३४३१२७
३४ श्रीराम श्रेष्ठ वडा सदस्य ६ ९८४११४४९८५
३५ तुलसा दमाई वडा सदस्य ७ ९८०३८२५८५४
३६ प्रविन श्रेष्ठ वडा सदस्य ७ ९८४१४५९०४७
३७ चन्दा श्रेष्ठ वडा सदस्य ७ ९८४९५०६६८४
३८ अर्चेन देव शाही वडा सदस्य ७ ९८४१६०५९६६
३९ कृष्ण घ्लान वडा सदस्य ८ ९८४१५५००४७
४० देवकृष्ण के.सी वडा सदस्य ८ ९८४१६६८९८६
४१ उमा देवी कार्की वडा सदस्य ८ ९८४०१३२५४७
४२ भाइकाजी श्रेष्ठ वडा सदस्य ९ ९८४१०९४९०४
४३ प्रदिप कार्की वडा सदस्य ९ ९८४११७६८१४
४४ ज्ञानु श्रेष्ठ वडा सदस्य ९ ९८४१६९३८९१
४५ सुल्ताना परियार वडा सदस्य ९ ९८४३३३८५६३
४६ अनिल परियार कार्यपालिका सदस्य ४ ९८४१९५८९९५
४७ आनन्द रम्तेल कार्यपालिका सदस्य ६ ९८४१५३५०४९
४८ भक्त बहादुर कामी कार्यपालिका सदस्य ३ ९८१०३५१८९५

Pages